خامنه‌ای و قبیله‌سالاری در جمهوری اسلامی

خانواده‌ی خامنه‌ای و قبیله‌سالاری در جمهوری اسلامی

بستگان نسبی و سببی رهبر جمهوری اسلامی مستقیما در سطوح بالای اقتصادی و سیاسی دخالت دارند. گزارش حاضر نتیجه تحقیقات موسسه دابل‌تینک درباره‌ی مشاغل پیشین و کنونی اعضای و بستگان این خانواده است.

Subscribe to Doublethink Newsletter

Subscribe to our newsletter and stay updated on the latest news from the Middle East!

Social Share Buttons and Icons powered by Ultimatelysocial